top of page
CRP 3-AXIS ROTARY POSITIONER

CRP-SP1-XXX

פוזישנר-מיטה המאפשr עבודה נוחה עם שני מוצרים בו-זמנית, כאשר בצד אחד מבצעים ריתוך ובצד השני מבצעים עבוד, הכנה לקראת ריתוך המוצר הבא.
סיבוב של המסגרת מאפשר למקם את המוצר במצב שניתן בקלות להגיע לנאיזור ספציפי עם זרוע רובוטית

סיבוב של הפוזישנר מסונכרן עם הרובוט דרך הבקר

ניתן להזמין דגם בהתאם לעומס מותר מקסימלי, בטווח בין 250 ק"ג ל-1000 ק"ג

CRP-SP1 tech.png
bottom of page