מערכות שינוע של Hilman

Hilman quality heavy load moving solutions

Toe Jacks

Toe Jacks

ג'קים של Hilman מאפשרים לך להוריד ולהרים ציוד. אלה מהווים השלמה מושלמת לגלילים וגלילי שרשרת

Hilman Toe Jacks allow you to get under and lift equipment. Since there lifting points on both the toe and the top of the jack these are the perfect complement to our chain action rollers and dollies

Bull Dolly

Bull Dolly

טנק להובלת עומסים

Bull Dolly

Tri-Glide

Tri-Glide

מערכת להובלת עומסים כבדים

3-Point Load Moving Solution

Rollers

Rollers

גלילים במגוון רחב של עומסים, מסגרות או סגנונות. ניתן בקלות להתאים לכל ישום.

Rollers come in a variety of capacities, frame and top styles. They can easily be modified for any application.

Omni-Skate

Omni-Skate

עגלה רב-כיוונית להובלת עומסים

Omni-Skate is a multi-directional load skate

Power Attack

Power Attack

מערכת להובלת עומסים - דרך חדשנית להעברת עומסים על גלגיליות או עגלות עד 30 טון במקום מלגזה!

Power Attack is an innovative way to move loads on skates or trolleys up to 30 tons instead of forklift!

Trackmate

Trackmate

עם קיבולת של עד 20 טון, גלילים TrackMate סטנדרטיות מוצעות בצורה מלבנית, עם שני סוגים של מתאם עליון: מסתובב וקבוע

With capacities up to 20-tons, standard TrackMate Dollies are offered in rectangular shape, with two types of tops: Swivel or Rigid

TK-EVO

TK-EVO

מערכת להעברת עומסים כבדים. העבר משאות כבדים ללא חוטים ואדי פליטה מסוכנים! זה נהדר לשימוש בריצוף מיוחד כולל חדרים נקיים, מתקני בריאות, שבבים ומפעלי ייצור ועוד!

Move heavy loads without cords and hazardous exhaust fumes! It is great for use on special flooring including clean rooms, healthcare facilities, microchip and manufacturing plants and more!

Tracksporter

Tracksporter

הילמן טרקספורטר היא מערכת מונעת עצמית בשלט רחוק המיועדת להזיז מכונות כבדות או חפצים כבדים אחרים, בקלות וביעילות.

Hilman Traksporter is a remote controlled self-propelled crawler system designed to move heavy machinery or other heavy objects, easily and efficiently