CRP-DZX1-XXX

  • פוזישנר-מסילה להובלת רובוט.

    סיבוב של המסגרת מאפשר למקם את המוצר במצב שניתן בקלות להגיע לנאיזור ספציפי עם זרוע רובוטית

    סיבוב של הפוזישנר מסונכרן עם הרובוט דרך הבקר