top of page
CRP-RH14-10-W_edited.png

CRP-RH14-10W

  • דגם עם עיצוב קומפקטי 10 ק"ג עומס מקסימלי מותר וכ-1.4 מטר טווח זרוע, ניתן להתקין לרצפה או הפוך לתקרה.

  • עם מרחב עבודה רחב ומהירות גבוהה, הרובוט מתאים לריתוך, ריסוס, העמסה ופריקה, טיפול, מיון, הרכבה ועוד יישומים.

  • כרטיס אלקטרוני לעצירת החירום אינו תלוי בבקר. מעגל ממסר בטיחות מותאם לספק עצירת חירום כפול להבטיח את האמינות של עצירת חירום.

  • כבלי גוף הרובוט עשויים מכבלים מיוחדים לרובוטים גמישים במיוחד.

  • גוף הרובוט כולל מעגל כפול של צינור גז על מנת לענות לדרישות של  ריתוך וטיפעול.

  • הקוטר הפנימי של התעלה המרכזית  הינו 46 מ"מ, שמאפשר את ההתקנה של פיית ריתוך עם קירור מים ומרסס צבע פניאומטי (פיסטולט) .

  • כבל ריתוך גמיש במיוחד

רובוט לכל מטרה!

CRP-RH14-10-W flange.png
CRP-RH14-10-W motion.png
CRP-RH14-10-W illustration.png
CRP-RH14-10-W tech.png
CRP-14-10%20%E5%89%8D%E8%87%82%E6%89%AD%
bottom of page